Identitat

Logotip Legal&Compliance

Legal&Compliance és una consultoria especialitzada en el Compliance Penal fundada a l’any 2015.  La nostra principal activitat és el disseny, la consultoria, i la implementació de plans de prevenció de la responsabilitat penal en l’empresa.

També estem especialitzats en la implantació de Sistemes de Gestió relacionats amb el Compliance  Penal i la Seguretat de la Informació :
COMPLIANCE PENAL
UNE 19601 (Sistema de Gestió del Compliance Penal – SGCP)
ISO 37001 (Sistema de Gestió Anti-suborn – SGAS)
SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
ISO 27001 (Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació – SGSI)
ISO 22301 (Sistema de Gestió de Continuïtat de Negoci – SGCN)
ISO 20000-1 (Sistema de Gestió del Servei – SGS)

PLANS D’IGUALTAT
Elaboració de plans d’igualtat per a l’empresa:

1-Compromís de l’empresa.
2-Creació de la comissió d’igualtat.
3-Elaboració del diagnòstic.
4-Propostes de mesures i negociació.
5-Implantació.
6-Seguiment i avaluació.

Legal&Compliance consta d’un equip de professionals que ofereixen els plans de compliment normatiu de caràcter intern, que han d’adoptar i executar les empreses amb la finalitat de prevenir o mitigar la comissió de conductes delictives en l’empresa.

Serveis

Disseny i implantació de plans de prevenció de delictes

Estem especialitzats en dissenyar i implementar plans de prevenció de delictes integrals en tot tipus d’empreses. Els nostres plans preventius de risc delictual abasten les següents fases :

Diagnòstic i anàlisi de riscos delictuals
Definició del model de compliance i mapa de riscos penals
Monitoratge de qüestionaris de compliment delictual
Formació sobre el risc delictual
Plans de comunicació i accions derivades del mapa de riscos penals
Informes de seguiment periòdics sobre el nivell de compliment i auditoria

SUBSCRIPCIÓ NEWSLETTER

* Camps obligatoris

Clients que confien en nosaltres