El desenvolupament de les polítiques d’igualtat en les empreses té el seu màxim exponent en els Plans d’Igualtat com a instrument que permet integrar la igualtat en les relacions laborals i en tots els àmbits de gestió de les organitzacions i, així avançar cap a la igualtat efectiva entre dones i homes en conseqüència amb la normativa aplicable

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, Reial Decret-llei 6/2019, d’1 març, Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre.

El pla d’Igualtat 

Haurà de fixar determinades mesures i objectius, així com les estratègies i pràctiques a adoptar per a desenvolupar un sistema eficaç de seguiment i avaluació. És necessari destacar que és obligatori inscriure el Pla d’Igualtat al REGCON.

D’acord amb l’art. 22 i l’art. 28 de l’Estatut dels Treballadors, a propòsit de la igualtat de dones i homes en matèria retributiva i la prohibició de discriminació directa i indirecta de dones i homes, assumeix el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, atenent de manera especial a la discriminació salarial, tant directes com indirectes.

Igualtat

L’art. 5.3 del Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes estableix que les persones treballadores podran accedir al Registre Retributiu a través de la Representació Legal dels Treballadors i Treballadores, tenint dret a conèixer el contingut íntegre d’aquest.