Al setembre de 2015, 

els dirigents mundials van aprovar en el si de les Nacions Unides els ODS, amb el que va quedar constituïda l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Es compon de 17 objectius, dividits en 169 metes, que configuren el marc a través del qual els països podran dirigir els seus esforços a posar fi a la pobresa en totes les seves formes, reduir la desigualtat i lluitar contra el canvi climàtic.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Estableixen unes metes clares que s’han d’aconseguir abans del 2030 i complir per part d’organitzacions públiques i privades. L’objectiu és clar, erradicar la fam en el món alhora que s’aconsegueix la constitució de societats sostenibles. Aquest compromís afecta a qualsevol organització que pugui realitzar un impacte positiu en la societat.

Per a implementar els ODS en l’empresa s’ha d’analitzar què s’està fent en l’actualitat i a partir d’aquí establir objectius i reptes dins de la pròpia empresa.

“Promovent un negoci més social, sostenible i rendible”

La implementació dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) en l’estructura de l’empresa té una sèrie de beneficis que repercuteixen directament en el model de negoci empresarial a curt, mitjà i llarg termini. 

“Comunicar és guanyar”

La implementació dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) t’ajudaran a donar missatges clars i a promoure una estratègia de comunicació i màrqueting per a traslladar a tots els stakeholders el teu compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible. 

“Ven més”

Alinear-te amb els objectius de desenvolupament sostenible pot significar la captació de nous clients cada vegada més compromesos, que busquen empreses responsables.

“Les empreses no són el problema, són la solució”

“Perquè cada acció de l’empresa pot ser una gran contribució a la conseqüència dels ODS”