Protecció

El Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, introdueix els conceptes de privacitat en el disseny i per defecte.

Això implica que el responsable ha d’aplicar, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del tractament mateix, les mesures tècniques i organitzatives adequades concebudes per a aplicar de manera efectiva els principis de protecció de dades i integrar en el tractament les garanties necessàries per a complir els requeriments del Reglament.

Així mateix, el responsable ha d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir que, per defecte, només es tracten les dades personals necessàries per a cada finalitat específica del tractament.

Aquesta obligació s’aplica a la quantitat de dades personals recollides, a l’abast del tractament, el termini de conservació i l’accessibilitat de les dades.

Per a més informació visiti