El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada, per l’Assemblea General de Nacions Unides, l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a aconseguir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral, multidimensional i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles.

Per aquest motiu el nostre Grup empresarial, contribueix a l’Agenda 2030 aplicant criteris sostenibles en les seves activitats i operacions. Impulsem aquests ODS a través de les següents accions:

El nostre Grup empresarial es preocupa per la pobresa, la fam, la salut i el benestar de les persones i, és per això que col·labora de forma desinteressada amb diferents associacions que lluiten contra la pobresa, la fam i les malalties. 

En relació a les persones treballadores que formen part del Grup, es vetlla per la salut i la seguretat d’aquestes, complint amb la normativa actual de Prevenció de Riscos Laborals i, addicionalment, fomentant el consum responsable d’aliments aptes pel benestar.

Treballem per la igualtat de gènere, complint amb les Obligacions en matèria d’Igualtat laboral, és a dir, comptem amb un Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe; amb el Registre Retributiu actualitzat anualment; i, amb les Mesures en matèria d’Igualtat laboral. 

S’apliquen polítiques d’Igualtat per tal que puguin accedir tant homes com dones al grup empresarial, sense patir cap mena de discriminació. Des de la Direcció del Grup empresarial  s’ha redactat i aprovat el Codi Ètic i de Conducta, sent posteriorment comunicat a totes les persones treballadores i exposant en el mateix que aquest va dirigit tant als administradors, com al personal directiu i a totes les persones treballadores. El Codi Ètic i de Conducta estableix, com una de les pautes de conducta, respectar la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes. 

Dins el nostre Grup empresarial existeix un Departament que es dedica exclusivament a la Igualtat d’oportunitats entre homes i dones, encarregat d’oferir els serveis d’Igualtat laboral, sent aquests: l’elaboració i la implantació de Plans d’Igualtat, Mesures en matèria d’Igualtat laboral, Registre Retributiu, Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, Auditoria retributiva i tot el que aquests serveis comporten. Oferint a totes les seves persones treballadores i als seus clients, cursos i formacions en matèria d’Igualtat laboral. 

Fomentem la consecució i compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible oferint el servei de consecució d’aquests a les empreses, és a dir, oferint el suport jurídic necessari per a implantar-los a petites, mitjanes i grans empreses. 

Des del nostre Grup empresarial s’envien càpsules informatives sobre la importància dels ODS i la seva implementació a tots els clients, fomentant així la difusió d’aquests Objectius i l’acompliment dels mateixos. 

Igualment, per a garantir un adequat compliment, comptem amb personal qualificat i especialitzat en la gestió i aplicació dels ODS, que revisen les accions portades a terme, tant per les nostres organitzacions com pels nostres clients, i analitzen el seu alineament amb aquests objectius, a més de proposar i promoure nous reptes i accions que ajudin a l’assoliment de les metes fixades.

Mallafrè Consultors, Tecnodret, Legal&Compliance, Canal Comunicació i Identifica’t continuem treballant amb constància per implantar la totalitat dels ODS.