La Responsabilitat Social Corporativa 

És la contribució activa i de manera voluntària per a millorar el desenvolupament social que l’acció de les empreses genera en l’entorn, el respecte pels drets laborals dels qui treballen en elles, l’impacte ambiental de les seves activitats comercials o, fins i tot, el compliment de les legislacions vigents en cada país o regió.

Respecte a les legislacions vigents

Les empreses han de complir obligatòriament les lleis vigents en cada país, regió o continent en matèria comercial i de drets humans.

Globalitat i transversalitat

Cap àrea de negoci, sector productiu o activitat està exempta d’aplicar la responsabilitat social. Aquesta globalitat és, justament, la que permet que sota aquest element s’orientin empreses que operen en camps diferents i que, almenys pel que fa a la pràctica del mercat, no tenen molt en comú.

Ètica i coherència

La responsabilitat social no pot entendre’s sense l’ètica i sense la coherència d’aquesta, intentant que els seus valors corporatius es transmetin a través de les accions, projectes i iniciatives.

Gestió permanent de l’impacte social

L’objectiu d’això, no és un altre que mesurar l’impacte que té el seu paper en l’entorn mediambiental, comercial, social i fins a polític-participatiu.

Satisfacció de necessitats i expectatives

 Si les estratègies que es generen no produeixen satisfacció no es pot parlar d’un pla eficaç de RSC.