El Compliance Normatiu és el concepte d’excel·lència en la gestió de processos claus del govern corporatiu (Governance), gestió de risc (risk management) i compliment (Compliance).

ISO 37301:2020 La nova norma certificable sobre Sistemes de Compliance.

El Sistema de Gestió de Compliance 

Abordarà de manera proactiva els riscos rellevants per a l’organització, alhora que garanteix el compliment de múltiples requisits reguladors.

El Sistema de Gestió de Compliance cobrirà les principals fonts d’obligacions d’una organització, requerint identificar-les correctament.

Serà necessària una primera delimitació del perímetre mínim raonable del sistema, per a desenvolupar a continuació els exercicis d’avaluació de riscos associats a les casuístiques en cadascun dels blocs de normes.

ISO

El senyal d’ International Organization for Standardization passa a tenir el caràcter d’un procés subjecte a certificació i ens permet saber que els nostres proveïdors, clients i socis comercials, funcionen en un patró de compliment conegut compartit i validat internacionalment.