Identitat

Logotip Legal&Compliance

Legal&Compliance es una consultoria especialtzada en el Compliance Penal fundada en el año  2015.  Nuestra principal actividad es el diseño, la consultoría, y la implementación de planes de prevención de la responsabilidad penal en la empresa.

També estem especialitzats en la implantació de Sistemes de Gestió relacionats amb el Compliance  Penal i la Seguretat de la Informació :
COMPLIANCE PENAL
UNE 19601 (Sistema de Gestió del Compliance Penal – SGCP)
ISO 37001 (Sistema de Gestió Anti-suborn – SGAS)
SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
IISO 27001 (Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació – SGSI)
ISO 22301 (Sistema de Gestió de Continuïtat de Negoci – SGCN)
ISO 20000-1 (Sistema de Gestió del Servei – SGS)

 Legal&Compliance consta d’un equip de professionals que ofereixen els plans de compliment normatiu de caràcter intern, que han d’adoptar i executar les empreses amb la finalitat de prevenir o mitigar la comissió de conductes delictives en l’empresa.

LEGAL GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE, SL [d’ara endavant Legal&Compliance] és una societat creada per Mallafrè Consultors.

Per a poder oferir el servei de  “Corporate compliance program” a les empreses, Legal&Compliance s’ha rodejat d’un equip multidisciplinari compost per especialistes en :

Protecció de dades i privacitat

Texto a ocultar tras el desplegable

Sistemes de gestió de la Seguretat de la Informació

Texto a ocultar tras el desplegable

Implantació de sistemes de qualitat

Texto a ocultar tras el desplegable

Auditors laborals

Texto a ocultar tras el desplegable

Advocats penalistes

Texto a ocultar tras el desplegable

Auditors i censors jurats de comptes

Texto a ocultar tras el desplegable

Tècnics en prevenció de riscos laborals

Texto a ocultar tras el desplegable

Prevenció de blanqueig de capitals

Texto a ocultar tras el desplegable

Seguretat industrial

Texto a ocultar tras el desplegable

Legal&Compliance disposa de diferents solucions en matèria de prevenció penal per a tot tipus d’empreses, amb independència de la seva grandària.